• Onkologia spersonalizowana

  Onkologia spersonalizowana

  Ekspertyza, analiza, outsourcing - od kompleksowej diagnostyki po celowane leczenie

  SPRAWDŹ

Potrzebujesz porady, interpretacji i znalezienia zastosowania dla otrzymanych wyników diagnostyki molekularnej?

Poszukujesz terapii spersonalizowanej lub badania klinicznego?

BADANIA KLINICZNE

To podstawa rozwoju współ‚czesnej medycyny, jednocześ›nie główna opcja otrzymania innowacyjnej terapii niedostę™pnej w standardowej opiece zdrowotnej. Olbrzymia ilość‡ badań klinicznych sprawia, że nawet największe ośrodki onkologiczne są… w stanie zaproponowaą jedynie odsetek dostępnych terapii. Tylko interdyscyplinarna współ‚praca i wymiana informacji może istotnie zwiększyć szanse na otrzymanie odpowiedniego leczenia. 

DIAGONOSTYKA MOLEKULARNA

Profil mutacji guza nowotworowego jest unikalny dla każdego pacjenta. Diagnostyka molekularna jest jedną z największych innowacji w dzisiejszej medycynie. Umożliwia lekarzom i pacjentom głębsze zrozumienie podłoża choroby nowotworej co istotnie zwiększa możliwoś›ci terapeutyczne poprzez tzw. spersonalizowanie.

ONKOLOGIA MOLEKULARNA

Obecnie jedynie 5% pacjentów korzysta z terapii celowanych. Diagnostyka molekularna pozwala zwiększyć szansę  na znalezienie spersonalizowanego leczenia dla ponad 70% pacjentów w badaniach klinicznych, a 50% pacjentów może skorzystać z terapii poza wskazaniami (off-label).

Oparte na danych z The Cancer Genome Atlas

Czym jest i jak może Ci pomóc ! 

Diagnostyka
molekularna

Wysoce innowacyjne rozwią…zanie, które wymaga nakładu wysokich kosztów i zaangażowania wielu specjalistów. Skuteczna diagnostyka nie jest gwarancją… znalezienia efektywnej terapii. Na tym etapie badań„, każda opcja leczenia oparta na diagnostyce molekularnej wiążę się z badaniem klinicznym bądź niestandardową terapią….  

Terapie
celowane

Kryteria kwalifikacji, poziom ryzyka zwią…zany z ewentualnymi efektami ubocznymi, możliwoś›ci finansowe, przeszkody administracyjne i logistyczne to główne czynniki jakie należy uwzględnić przy dopasowywaniu leczenia do pacjenta.
Naszym wspólnym celem bę™dzie sprostanie tym wymaganiom! 

Patient
Zero

Globalne - spersonalizowane rozwiązanie oparte na wiedzy i doświadczeniach czołowych centrów onkologicznych i laboratoriów naukowych. Połą…czenie innowacyjnej diagnostyki molekularnej, analizy in silico i farmakoterapii celem zmaksymalizowania szans na całkowitą… remisje.

PATIENT ZERO

Nieograniczone możliwości.
Maksymalizacja szans.

Efektywne spersonalizowane  postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne JEST:

Zwinne – Brak wstępnych hipotez, szablonowych planów oraz dynamiczne reagowanie w czasie rzeczywistym na zaistniał‚e sytuacje i otrzymane informacje pozwala na elastyczne dział‚anie stosowne do unikalnego charakteru każdego pacjenta. 

Racjonalne – Statystyka i analiza prawdopodobieństw nie są kluczowym narzędziem przy pomocy których zdobywa się informację o skuteczności terapii jak to ma miejsce w badaniach na dużych populacjach. Informacja jest oparta na naukowych dowodach i współpracy wielu ekspertów. 

Radykalne – W walce z chorobą… nowotworową… nie ma miejsca na suboptymalne rozwiązania. PatientZero dedykowany jest dla zdeterminowanych pacjentów, gotowych zaryzykować aby osiągnąć ostateczny cel.         

Outliers

Onkologia Spersonalizowana ?

Nie ma dwóch identycznych ludzi, nowotworów czy komórek. Wrażliwość nowotworu na lek i polekowe efekty uboczne stanowią… o sukcesie większoś›ci terapii. Personalizacja polega na dopasowaniu leczenia za pomocą diagnostyki molekularnej do profilu nowotworu i pacjenta.   

Outlier responder – pacjent z rozsianą… chorobą… nowotworową… u którego wystąpiła cał‚kowita remisja. 

 Wartman, L. D. A case of me: clinical cancer sequencing and the future of precision medicine. Mol. Case Stud. 1, a000349 (2015).
Grisham, R. N. et al. Extreme Outlier Analysis Identifies Occult Mitogen-Activated Protein Kinase Pathway Mutations in Patients With Low-Grade Serous Ovarian Cancer. J. Clin. Oncol. 33, 4099–4105 (2015).
Al-AhmadieH. et al. Synthetic Lethality in ATM-Deficient RAD50-Mutant Tumors Underlies Outlier Response to Cancer Therapy. Cancer Discov. 4, (2014).
Iyer, G. et al. Genome Sequencing Identifies a Basis for Everolimus Sensitivity. Science 338, 221–221 (2012).

Lek med. Bartosz Dą…bek

Absolwent PUM w Szczecinie w 2010.    
Onkologia Kliniczna od 2011. 

USŁUGI

DIAGNOSTYKA 

MOLEKULARNA NOWOTWORÓW          
Konsultacje, analiza, wykonastwo. 

 •      Genomika
 •      Proteomika 
 •      Immunotypowanie  
 •      Farmakogenomika
 •      Wrażliwość‡ na cytostatyki
 •      Analiza dowolnych testów komercyjnych

 

LECZENIE

Konsultacja i aranżacja leczenia - Polska, Europa, USA

 • Badania Kliniczne
 • Terapie off-label
 • N-of-1
 • Terapie Genowe

PATIENTZERO

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE.  

Opracowanie planu diagnostyczno-terapetycznego. Przeprowadzenie diagnostyki molekularnej poprzez outsourcing usł‚ug w czołowych laboratoriach i centrach onkologicznych. Crowdsourcing informacji od specjalistów z całeg świata. Dopasowanie celowanej terapii. Aranżacja leczenia w doświadczonej placówce onkologicznej.

 

Kontakt

Masz więcej pytań„ ? Chcesz umówić‡ spotkanie ? Napisz !